İLKLERİMİZ

"Siyasi Ofis Otobüs" Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik...

"Siyasi Ofis Otobüs" Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik...


1992  yılında kurulan Gökhan ŞEN Grubu, başarılı geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen grupları arasında yer almak ve sektörlerinde bölgesel lider olma vizyonuyla hareket etmektedir.

Grup; otomotiv, organizasyon, medya, turizm, prodüksiyon, tanıtım olmak üzere altı sektörde faaliyet göstermektedir. Grubumuz ayrıca, mevcut hizmet verdiği sektörlerin yanı sıra ticari araçlar modifiye alanındaki yeni yatırımlarıyla da büyümesini sürdürmektedir.

Gökhan ŞEN Grubu'nun ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Grup, yine bu bilinç çerçevesinde özellikle çocuk gelişimi, eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini de hayata geçirmektedir.

Destek verdiği tüm alanlarda, sorumluluklarının bilincinde olan Gökhan ŞEN Grubu, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmekte, yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaktadır. Grubun Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi; yürüttüğü projelerle, toplumun refah düzeyini geliştirmek ve gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Gökhan ŞEN Grubu, tüm bu birikim ve işbirliklerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlamaktadır. Grup, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve işbirliği ağını en iyi şekilde değerlendirmektedir. KKTC’den, Afrika’ya kadar bir çok alanda ilkleri teşkil edecek çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu hedef aynı zamanda, Gökhan ŞEN Grubu’nun hizmet verdiği sektörlerdeki bölgesel lider olma vizyonun da önemli bir göstergesidir.

Hizmet verdiği tüm ana iş kollarında, yerli ve uluslararası güçlü işbirlikleri ile yoluna devam eden Gökhan ŞEN Grubu,  İstanbul, Muğla /Bodrum, Bursa, Ankara ve KKTC’de 12 markayla faaliyetlerini sürdürmektedir: